Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τα έντυπα για το προσωπικό

Υποχρεωτική γίνεται από σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού ΟΑΕΔ στο Πληροφοριακό Σύστημα από εργοδότες που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης.
Το εν λόγω Πληροφοριακό σύστημα η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε το 2003 και παρελήφθη το 2006 παρέμενε ανενεργό μέχρι την 15/10/2012 οπότε και ετέθη σε λειτουργία για πρώτη φορά με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας.
Με τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος δεν απαιτείται πλέον η αυτοπρόσωπη παρουσία των εργοδοτών ή των εκπροσώπων τους στις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ ή του ΟΑΕΔ προκειμένου να υποβάλλουν έντυπα αρμοδιότητας των παραπάνω φορέων όπως π.χ. αναγγελίες πρόσληψης προσωπικού πίνακες προσωπικού αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού αναγγελίες υπερωριακής απασχόλησης κ.λπ.
Όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας:
«Mε επιμονή και συνέπεια από τις πρώτες κιόλας ημέρες επιδοθήκαμε σε έναν αγώνα – θέτοντας προτεραιότητες – για τη δημιουργία υλοποίηση και εφαρμογή σημαντικών πολιτικών με θετικό κοινωνικό οικονομικό πρόσημο. Κάτι τέτοιο κάναμε και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Μετά από πολλές προσπάθειες που κράτησαν δέκα ολόκληρα χρόνια παραδίδουμε αύριο (σ.σ.: σήμερα) ένα ιδιαίτερα σημαντικό «εργαλείο» στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και του νοικοκυρέματος που προωθούμε στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ασφάλιση.
Η διασύνδεση του νέου ηλεκτρονικού συστήματος με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας της εισφοροδιαφυγής αλλά και της γραφειοκρατίας η οποία αποτελεί τροχοπέδη για την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη.
Με την αξιοποίηση της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημιουργούνται σημαντικές οικονομίες κλίμακος διοικητικές και οικονομικές. Οι διοικητικές επιβαρύνσεις των επιχειρήσεων και το κόστος συμμόρφωσης των εργοδοτών μειώνονται με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ γραφειοκρατικού βάρους ετησίως. Παράλληλα αποδεσμεύεται σημαντικός αριθμός υπαλλήλων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας από τα αντίστοιχα διοικητικά καθήκοντα και επικεντρώνονται στο κυρίως ελεγκτικό και συμφιλιωτικό τους ρόλο».
Η νέα αυτή απόφαση φέρει τέσσερα καινοτομικά στοιχεία όπως ανακοινώθηκε που αφορούν την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων και συγκεκριμένα:
– Καθίσταται αδύνατη η συμπλήρωση πεδίων που αφορούν το μισθό ή το ημερομίσθιο εάν αυτός υπολείπεται του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου όπως θεσπίστηκε με το ν. 4093/2012.
– Καθίσταται αδύνατη η συμπλήρωση πεδίων που αφορούν την αναλογία μισθού ή ωρομισθίου για τις περιπτώσεις μερικής ή εκ περιτροπής εργασίας αν αυτή η αναλογία υπολείπεται της προκύπτουσας από το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο.
– Ειδικά για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας υποχρεούνται πλέον οι εργοδότες να συνυποβάλλουν ηλεκτρονικά όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αφορούν τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας όπως ενδεικτικά είναι η άδεια διαμονής για πολίτες τρίτων χωρών.
– Από 1/7/2013 καθίστανται υποχρεωτικά τα δύο νέα έντυπα του Πληροφοριακού Συστήματος Ε9 και Ε10 που αφορούν την ηλεκτρονική υποβολή των Συμβάσεων Εργασίας Μερικής και εκ Περιτροπής εργασίας καθώς και την υποβολή των Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων.
Σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται ότι με τις νέες αυτές προβλέψεις διασφαλίζεται και σε επίπεδο διοικητικής εφαρμογής ότι κανένας εργοδότης δεν μπορεί να συμφωνήσει με τον εργαζόμενο μισθό ή ημερομίσθιο κατώτερο από τα επίπεδα του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού.

ΠΗΓΗ:Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ01/03/2013

Μοιράσου αυτό το άρθρο