Υποχρεωτική απο 12 Ιανουαρίου 2013 στους χώρους εστίασης η πινακίδα για την έκδοση

Οι επιχειρηματίες από την 12η Ιανουαρίου 2013 είναι υποχρεωμένοι να φέρουν ειδική σήμανση << πινακίδες >> στα καταστήματά τους ή στους τιμοκαταλόγους ανάλογα με το είδος της επιχείρησης που θα ενημερώνουν τους πελάτες τους ότι έχουν το δικαίωμα
να μην πληρώνουν το αντίτιμο προϊόντος ή της υπηρεσίας που αγοράζουν αν δεν εκδίδεται απόδειξη. Πιο συγκεκριμένα ο νόμος για τις πινακίδες στα καταστήματα αναφέρει: «Κατά την πώληση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών και υπό την επιφύλαξη των
διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών του Ποινικού Κώδικα και του ν. 2523/1997 ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο όπως αυτό ορίζεται στις οικείες διατάξεις.
Όλες οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών αναρτούν πινακίδα σε εμφανές σημείο του καταστήματος και συγκεκριμένα πλησίον του ταμείου συναλλαγής στην οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη σε ελληνική και αγγλική γλώσσα ως εξής: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ?ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» «CONSUMER IS ΝΟΤ OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS ΝΟΤ BEEN RECEIVED (RECEIPT ? INVOICE)». Την υποχρέωση αναγραφής έχουν και τα καταστήματα εστίασης
και αναψυχής. Η προαναφερόμενη ένδειξη θα φαίνεται στους τιμοκαταλόγους». Για τους παραβάτες των διατάξεων του νόμου εφόσον δεν αναρτάται η προβλεπόμενη πινακίδα ή δεν περιλαμβάνεται η απαιτούμενη ένδειξη στον τιμοκατάλογο οι παραβάτες
τιμωρούνται πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 15 του άρθρου 30 του Ν.Δ. 136/1946 και επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο 1.000 Ευρώ.

Μοιράσου αυτό το άρθρο