ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10-12-2015 ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ