ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΑ Η ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

Επικαιρότητα: 

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΑ Η ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

Τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία ο νέος επίσημος διαδικτυακός τόπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα έργα του

ΕΣΠΑ που αφορούν την περίοδο 2014-2020, στη διεύθυνση www.anaptyxi.gov.gr, που είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του

υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η νέα πλατφόρμα παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης των

έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) και του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης

(ΕΣΠΑ 2014-2020). Να σημειωθεί ότι το επόμενο ΕΣΠΑ θα έχει αυξημένους πόρους, κατά τουλάχιστον 8%.