Συνοπτικός διαγωνισμός 2018-424 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΝΕΟ τραπεζοκομίας