ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Ευβοίας κατά το έτος 2017 - υπό την προεδρία του κου Ιωάννη Λιονάκη, του κου Νικόλαου Μώρου, από 25/7/2017 και της κας Παρασκευής Αγιοστρατίτη από 19/12/2017 - ανέπτυξε δράσεις και ενέργειες με πρωτεύοντα σκοπό την παροχή σε όλα τα μέλη του, υψηλής ποιότητας και χρησιμότητας υπηρεσίες. Με σκοπό την οποιαδήποτε ποιοτική ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων και κατ΄ επέκταση την γενικότερη πρόοδο του τόπου.
Έμφαση έδωσε στην Ενημέρωση και στην Κατάρτιση των μελών, στην Εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και στην σύναψη διεθνών συνεργασιών, στην Προώθηση των τοπικών προϊόντων και στην Τουριστική προβολή του Νομού.
Παράλληλα σε κάθε περίπτωση που χρειάστηκε να είναι παρόν, προσπάθησε να προωθήσει θέσεις και λύσεις στα έντονα και πολλαπλά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι επαγγελματίες στην καθημερινότητα τους, στον διαρκή και δύσκολο αγώνα τους για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους η πολλές φορές, ακόμη και για την επιβίωση τους.
Όλα αυτά έγιναν στο πλαίσιο του κατά περίπτωση δυνατού και στο πλαίσιο ότι το 2017 ήταν μια χρονιά επιμελητηριακών εκλογών και σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 89265/ 11.8.2017 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, οι διοικήσεις των Επιμελητηρίων έπρεπε να αναστείλουν όλες τις ενέργειες που θα δέσμευαν την επόμενη διοίκηση κυρίως προμήθειες, επιχορηγήσεις κτλ που υπερέβαιναν την καθημερινή διαχείριση των θεμάτων του Επιμελητηρίου και ότι τα όργανα του Επιμελητηρίου θα έπρεπε να διενεργούν μόνον πράξεις διαχείρισης και προετοιμασίας των εκλογών.
Τα όσα ωστόσο πραγματοποιήθηκαν ήταν πάντοτε με το αίσθημα ευθύνης και με την πίστη ότι το Επιμελητήριο Εύβοιας είναι Φορέας της εργώδους και της δυναμικής προσπάθειας, του πλουραλισμού, της προόδου, της ενότητας και της συνεργασίας.