Αναμενόμενες Προκηρύξεις

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

Ανοικτή πρόσκληση αποστολής προτάσεων για τον νέο αναπτυξιακό νόμο, μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2015, δημοσιοποίησε η γενική γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ).