Τεχνιτές με ISO

Αλλάζουν οι κανόνες για περισσότερους από 1 εκατ. τεχνίτες 150 ειδικοτήτων του κατασκευαστικού τομέα. Με νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Υποδομών από τους πρώτους μήνες του 2014 αφού συσταθεί ο αρμόδιος φορέας θα είναι υποχρεωτική μέσω του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας η πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων ως προϋπόθεση πρόσβασης στην αγορά εργασίας των δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Ο υπουργός Υποδομών Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ανακοίνωσαν χθες ότι τις επόμενες ημέρες κατατίθεται στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει ότι το ΤΕΕ αναλαμβάνει την ίδρυση του φορέα πιστοποίησης των τεχνικών επαγγελμάτων και παράλληλα τη δημιουργία μητρώων όλων των τεχνικών ειδικοτήτων. Τρία χρόνια μετά την ψήφιση από τη Βουλή του νόμου 3982/2011 για την αδειοδότηση και πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων που είχε προωθήσει πάλι ο κ. Χρυσοχοΐδης ως υπουργός Ανάπτυξης και αφού έχουν εκδοθεί τα προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν τις σχετικές διαδικασίες ορίζεται τώρα το ΤΕΕ ως ο υπεύθυνος φορέας που θα υλοποιήσει τις νομοθετικές προβλέψεις. Ο νέος φορέας πιστοποίησης όπως ανακοίνωσε ο Χρ. Σπίρτζης θα προωθηθεί σε συνεργασία με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς όπως η ΓΣΒΕΕ η ΓΣΕΕ και οι εργοληπτικές οργανώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες την πιστοποίηση θα πάρουν αμέσως οι τεχνίτες των έξι βασικών ειδικοτήτων (ηλεκτρολόγοι υδραυλικοί ψυκτικοί χειριστές μηχανημάτων ηλεκτροσυγκολλητές και εγκαταστάτες ανελκυστήρων) εφ’ όσον διαθέτουν την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία άδεια επαγγέλματος. Για τεχνίτες μη αδειοδοτημένων επαγγελμάτων (π.χ. ελαιοχρωματιστές χτίστες σιδεράδες πετράδες καλουπατζήδες πατωματζήδες κ.λπ.) η πιστοποίηση θα γίνεται με βάση την επαγγελματική τους εμπειρία (π.χ. ένσημα φορολογικά παραστατικά κ.ά.). Επίσης απόφοιτοι σχολών ΙΕΚ και άλλων επαγγελματικών σχολών θα έχουν άμεση πρόσβαση στη διαδικασία πιστοποίησης. Οσοι από τους τεχνίτες τόσο των αδειοδοτημένων όσο και των μη αδειοδοτημένων ειδικοτήτων δεν διαθέτουν άδεια σχετικό πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης ούτε τεκμήρια εμπειρίας για να πιστοποιηθούν θα πρέπει να περάσουν από εξετάσεις σε θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις του αντικειμένου τους που θα διοργανώνει ο φορέας πιστοποίησης. Το κόστος πιστοποίησης θα είναι εφ’ άπαξ ποσό το ύψος του οποίου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ειπώθηκε αρμοδίως ότι το ποσό θα είναι σίγουρα χαμηλότερο από αυτό που ισχύει σήμερα για τους ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι η πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων τόσο για τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά έργα θα οδηγήσει τους πολίτες να κάνουν εγκεκριμένες και αξιόπιστες επιλογές τεχνιτών αλλά θα συμβάλει και στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής. Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι επίσης με νομοθετική ρύθμιση θα συσταθεί με ευθύνη του υπουργείου Υποδομών και του ΤΕΕ ένας φορέας τιμολόγησης των δημοσίων έργων ώστε η διχείριση των έργων να γίνεται με ενιαία τιμολόγια και αξιόπιστες προδιαγραφές. Ανακοινώθηκε επίσης ότι συμφωνήθηκε με τον πρόεδρο του ΤΕΕ η δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος για την τήρηση των μητρώων δημοσίων έργων και η ένταξη του ΤΕΕ ως υπηρεσίας μιας στάσης στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) ως μέτρο για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.

 

ΠΗΓΗ:ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ16/11/2013

Μοιράσου αυτό το άρθρο