Επιμελητήριο Εύβοιας2024-06-12T10:32:47+03:00

Τελευταία Νέα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

Πώς μπορώ να αναζητήσω αντίγραφο πράξης που έχει καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ αλλά δεν το βρίσκω στα διαθέσιμα στο businessportal.gr;2024-05-21T11:18:16+03:00

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επιλέξετε το Πιστοποιητικό “Άλλο ελεύθερης μορφής” και στα σχόλια να γράψετε αντίγραφο ποιας πράξης ζητάτε ακριβώς.

Πώς λαμβάνουν Πιστοποιητικά οι εταιρείες που βρίσκονται “υπό εκκαθάριση”;2024-05-21T11:18:02+03:00

Για τις εταιρείες που βρίσκονται “υπό εκκαθάριση”, εμφανίζεται στο businessportal διαθέσιμο μόνο το Πιστοποιητικό “Άλλο Ελεύθερης Μορφής”. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επιλέξετε το ανωτέρω Πιστοποιητικό και στα σχόλια να γράψετε ποιο πιστοποιητικό ή αντίγραφο επιθυμείτε να λάβετε.

Πως γίνεται διόρθωση Πιστοποιητικού/Αντίγραφου, σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιος λάθος;2024-05-21T11:17:46+03:00

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο λάθος σε ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό που έχετε λάβει, θα πρέπει να αποστείλετε σχετικό e-mail στο gemicert-oe@acci.gr, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στη σχετική διόρθωση και επαναπροώθηση του Πιστοποιητικού σε ορθή επανάληψη σε εσάς.

Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ χορηγεί ξενόγλωσσα πιστοποιητικά;2024-05-21T11:17:34+03:00

Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ δεν δύναται να εκδώσει ξενόγλωσσα πιστοποιητικά. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό στα ελληνικά και εν συνεχεία να απευθυνθεί για την επίσημη μετάφρασή του στη γλώσσα που επιθυμεί στην μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠΕΞ ή σε ανεξάρτητους μεταφραστές συμβεβλημένους στο ειδικό μητρώο μεταφραστών του ΥΠΕΞ (για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ https://www.mfa.gr/ypiresies-gia-ton-politi/metafrastiki-ypiresia/i-metaphrastiki-ypiresia.html)

Σημειώνουμε ότι αν επιθυμείτε το Μεταφρασμένο Πιστοποιητικό να έχει θεωρηθεί με Apostille, θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσετε τη διαδικασία θεώρησης με Apostille κατά τα αναφερόμενα στην ερώτηση του ελληνόγλωσσου Πιστοποιητικού που θα έχετε λάβει από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ και εν συνεχεία να το καταθέσετε για μετάφραση.

Πώς μπορώ να λάβω Πιστοποιητικό / Αντίγραφο θεωρημένο με Apostille;2024-05-21T11:16:56+03:00

H Υπηρεσία ΓΕΜΗ δεν χορηγεί Πιστοποιητικά θεωρημένα με Apostille. Για να θεωρήσετε Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με Apostille θα πρέπει κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χορήγησης Πιστοποιητικού από το ΓΕΜΗ να επιλέξετε το πεδίο “Επισήμανση με τη Σφραγίδα της Χάγης”. Εν συνεχεία θα λάβετε ηλεκτρονικά το εν λόγω Πιστοποιητικό ψηφιακά υπογεγραμμένο, ώστε να μπορέσετε να το θεωρήσετε με Apostille αρμοδίως στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Κατεχάκη 56). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεώρηση δημοσίων εγγράφων με Apostille μπορείτε να δείτε στο www.apdattikis.gov.gr

Ποιο είναι το κόστος έκδοσης Πιστοποιητικού/Αντίγραφου από το ΓΕΜΗ;2024-05-21T11:16:38+03:00

Το κόστος έκδοσης Πιστοποιητικού από το ΓΕΜΗ ανέρχεται στα 5 ευρώ για όλα τα ανωτέρω περιγραφόμενα (ερώτηση 2) διαθέσιμα ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά. Όλη η διαδικασία έκδοσης και πληρωμής ενός Πιστοποιητικού γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του www.businessportal.gr. Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι με κάρτα ή με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ανοίγω Επιχείρηση

Ανοίγω Επιχείρηση

Ότι χρειάζεται να γνωρίζεις για το άνοιγμα νέας επιχείρησης

Χρειάζομαι Πιστοποιητικά

Χρειάζομαι Πιστοποιητικά

Θες να εκδόσεις πιστοποιητικά για την επιχείρηση σου;

Ψηφιακή Υπογραφή

Ψηφιακή Υπογραφή

Ψηφιακή Υπογραφή

Διαγωνισμοί Δημοσίου

Διαγωνισμοί Δημοσίου

Διακηρύξεις – Διαγωνισμοί

Επενδυτικά Προγράμματα

Επενδυτικά Προγράμματα

Ενημερωθείτε για επενδυτικά προγράμματα

Οδηγός για Επιχειρήσεις

Οδηγός για Επιχειρήσεις

Αναπτύξτε τις δεξιότητες σας μέσω της Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης

Δικαιώματα Μουσικής

Δικαιώματα Μουσικής

Αίτηση απόκτησης άδειας χρήσης μουσικών δικαιωμάτων

Νομική Υπηρεσία Επιμελητηρίου

Νομική Υπηρεσία Επιμελητηρίου

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Εύβοια, ανακάλυψε την

Η Εύβοια είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της χώρας, μία μικρή Ελλάδα από το Πήλιο ως τις Κυκλάδες. Αγκαλιάζει την ανατολική ακτή της ενδοχώρας, με θέα στον Ευβοϊκό Κόλπο αλλά και στο απέραντο Αιγαίο.

Εύβοια, ανακάλυψε την

Η Εύβοια είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της χώρας, μία μικρή Ελλάδα από το Πήλιο ως τις Κυκλάδες. Αγκαλιάζει την ανατολική ακτή της ενδοχώρας, με θέα στον Ευβοϊκό Κόλπο αλλά και στο απέραντο Αιγαίο.

Υπηρεσία μιας στάσης

Υπηρεσία μιας Στάσης για τη σύσταση επιχειρήσεων. Τι είναι:

Η Υπηρεσία μιας Στάσης  (Υ.Μ.Σ.) είναι ένα ηλεκτρονικό δίκτυο συνεργασίας μεταξύ πολλών υπηρεσιών, η οποία λειτουργεί μέσω μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στην πλατφόρμα του Γ.Ε.ΜΗ. και έχει ως σκοπό την απλοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών σύστασης και λειτουργίας κάθε μορφής εμπορικής εταιρίας στη χώρα μας. Στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Μ.Σ. δεν εντάσσονται εταιρείες των οποίων η σύσταση δεν είναι πρωτότυπη, αλλά προέρχονται από μετασχηματισμό, όπως επίσης και εταιρείες των οποίων η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας προϋποθέτει οποιαδήποτε διοικητική έγκριση ή απόφαση.

Πλεονεκτήματα Υ.Μ.Σ.

 • Δραστική μείωση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος για το νέο επιχειρηματία
 • Μείωση διοικητικού κόστους
 • Καταπολέμηση φαινόμενων διαφθοράς που πηγάζουν από την πολυπλοκότητα του διοικητικού μηχανισμού,

Υ.Μ.Σ. – Επιμελητήρια – Συμβολαιογράφοι

Οι  Υ.Μ.Σ. που λειτουργούν στα επιμελητήρια ορίζονται ως αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ισχύοντος νόμου και είναι αρμόδιες για τη σύσταση προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε. μη υγειονομικού ενδιαφέροντος και Ι.Κ.Ε.).

Για τη σύσταση εταιριών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιριών, καθώς και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που απαιτείται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, ορίζεται ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης» ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης, εφόσον αυτός πληροί τις απαραίτητες εκ του νόμου προϋποθέσεις.

Συνοπτική Περιγραφή Διαδικασίας Ίδρυσης Εταιρίας μέσω ΥΜΣ – Επιμελητηρίων

Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα η σύσταση μιας επιχείρησης μέσω της Υ.Μ.Σ. πραγματοποιείται σε δύο φάσεις.

Κατά την Α΄ φάση συντελείται η παραλαβή του φακέλου, γίνεται έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών σύμφωνα με την ΚΥΑ Κ1-802 (23.3.2011), καθώς και των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων (δηλαδή ελέγχεται εάν οι εξουσιοδοτήσεις έχουν θεωρημένες τις υπογραφές). Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου. Οι χρόνοι ολοκλήρωσης της Α΄ φάσης δεν ξεπερνούν τα 15΄-30΄, αλλά απαιτούν τη φυσική παρουσία εντεταλμένου προσώπου.

Στη Β΄ φάση της διαδικασίας χρησιμοποιείται η διαδικτυακή εφαρμογή της Υ.Μ.Σ (https://www.geminet.gr/geminet/) η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του ιστοτόπου του Γ.Ε.ΜΗ (www.businessportal.gr) και η σύσταση  της επιχείρησης λαμβάνει χώρα σε 3 επιμέρους στάδια :

1. Έλεγχος ΑΦΜ των εταίρων και του εκπροσώπου  της εταιρείας – αναζήτηση μέσω του ιστοτόπου της ΓΓΠΣ (taxisNet)

2. Καταχώρηση των κωδικών αριθμών δραστηριότητας, ΚΑΔ.

3. Εγγραφή στο μητρώο του επιμελητηρίου με αυτόματη μετάπτωση των συμπληρωμένων στοιχείων της επιχείρησης από την ηλεκτρονική εφαρμογή της Υ.Μ.Σ. και άμεση έκδοση του Α.Φ.Μ. της νέας εταιρείας.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της Β΄ φάσης ποικίλει και δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία του εκπροσώπου παρά μόνο στο τελικό στάδιο πληρωμών των σχετικών τελών. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται συνήθως εντός 24 ωρών. Δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι παραλαμβάνουν την εταιρεία ολοκληρωμένη μετά το πέρας μίας εργάσιμης μέρας!

Σας ενημερώνουμε ότι από 01/11/2020 η σύσταση ΙΚΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e -ΥΜΣ) σύμφωνα το άρθρο 24 του Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146/29-07-2020) και την Υπουργική Απόφαση με αριθ. Πρωτ. 109491/16-10-2020 (ΦΕΚ τεύχος Β 4619/20-10-2020).

Ως εκ τούτου μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας δεν θα είναι δυνατό να γίνονται δεκτές συστάσεις ΙΚΕ μέσω της «Υπηρεσίας Μιας Στάσης» του Επιμελητηρίου μας.

Από 12/03/2024 σύμφωνα με την ΚΥΑ 5138 (ΦΕΚ 556/2024) μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e -ΥΜΣ) συστήνονται με πρότυπα καταστατικά και πρόσθετο περιεχόμενο (επιπλέον άρθρα) εταιρικές μορφές, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

*Στις περιπτώσεις που ως ιδρυτής είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο η έκδοση ΑΦΜ θα γίνεται στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την διαδικασία ιδρύσεως (e -ΥΜΣ).

1. Υπεύθυνη δήλωση – εξουσιοδότηση των ιδρυτών προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση της εταιρείας με ή χωρίς ορισμό εκπροσώπου (Παράρτημα I)/( Συμπληρώνεται με γνήσιο υπογραφής από κάθε εταίρο ξεχωριστά. Εάν πρόκειται για ιδρυτή Ν.Π. συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π. Εάν πρόκειται για ιδρυτή Φ.Π. μόνιμο κάτοικο εξωτερικού,  απαιτείται εξουσιοδότηση με apostille (για χώρες που είναι στη συνθήκη της Χάγης) ή θεωρημένη από προξενική αρχή.)

2.α Δυο καταστατικά της υπό σύσταση ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ σε έντυπη μορφή ενυπόγραφα από τους ιδρυτές ή από τους έχοντες ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα.

2.β Ένα καταστατικό σε έντυπη μορφή ανυπόγραφο.

2.γ Το καταστικό της υπό σύσταση ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή (doc).

3.   Έντυπα ΔΟΥ: Δ211

4. Βεβαίωση Εγκατάστασης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του Ν.3463/2006 (Α΄114), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τον Ν. 4442/2016 (Α’ 227).

5. Αποδεικτικό ολοσχερής καταβολής κεφαλαίου όπου εκ του νόμου προαπαιτείται για τη σύσταση εταιρείας

6. Αστυνομική ταυτότητα η ακριβές αντίγραφο αυτής ή Διαβατήριο η ακριβές αντίγραφο αυτού

7.Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε, ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ

8.Οι πολίτες τρίτων χωρών:

α) Οι ιδρυτές κεφαλαιουχικής εταιρείας και οι ιδρυτές ετερόρρυθμοι εταίροι προσωπικής εταιρείας:

α1. Διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται σε διεθνείς συμβάσεις με θεώρηση εισόδου στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται,

α2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) σχετικά με την πρόθεσή τους να διαμείνουν μόνιμα στη χώρα και

α3. Εφόσον διαμένουν ή επιθυμούν να διαμείνουν μόνιμα στη χώρα, άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης άδειας διαμονής.

β)Οι ιδρυτές ομόρρυθμοι εταίροι προσωπικής εταιρείας:

β1. Διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται σε διεθνείς συμβάσεις με θεώρηση εισόδου στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται και

β2. Άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης άδειας διαμονής.

Η προαναφερόμενη άδεια διαμονής, χορηγηθείσα ή αιτηθείσα, πρέπει να επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής / επιχειρηματικής ή επενδυτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία και μπορεί είτε να προσκομίζεται σε αντίγραφο είτε να αναζητείται ηλεκτρονικά από την ΥΜΣ εφόσον το πληροφοριακό σύστημα το επιτρέπει.

Στην περίπτωση αυτή αποδεκτές είναι οι παρακάτω άδειες όπως προβλέπονται από τον Ν. 4251/2014:

Άδεια διαμονής μακράς διάρκειας,

Επί μακρόν διαμένων (κατηγορία Ζ.1, άρθρο 90 του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης)

Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (κατηγορία Ζ.2, άρθρο 108 του ως άνω Κώδικα)

Άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (κατηγορία Ζ.3, άρθρο 138, παρ. Ι του ως άνω Κώδικα )

Άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας του ως άνω Κώδικα

Δελτίο Διαμονής

Σύζυγος Έλληνα πολίτη (κατηγορία ΣΤ.2.1, άρθρο 82 του ως άνω Κώδικα)

Κατιόντες Έλληνα πολίτη (κατηγορία ΣΤ.2, άρθρο 82 του ως άνω Κώδικα)

Μέλη οικογένειας ανήλικου ημεδαπού (κατηγορία ΣΤ.2.4, άρθρο 87 του ως άνω Κώδικα)

 Δελτίο Μόνιμης Διαμονής (κατηγορία ΣΤ.2.5 άρθρο 83 του ως άνω Κώδικα)

Μέλη οικογένειας

Σύζυγος ομογενούς (κατηγορία ΣΤ.2.6 άρθρου 81 του ως Κώδικα)

 Άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα

Άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα η οποία ήταν σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ως άνω Κώδικα και ανανεώθηκε νομίμως βάσει της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 138 αυτού

Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα

Επενδυτές (κατηγορία Α.3.1, άρθρο 16, περ. ΑΙ του ως άνω Κώδικα

Στρατηγικοί Επενδυτές (κατηγορία Α.3.3, άρθρο 16, περ. Β1 του ως άνω Κώδικα)

Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς και άλλους λόγους

Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (άρθρο 19 του ως άνω νόμου) στην οποία ρητά αναγράφεται η δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας

Άδεια διαμονής (άρθρο 138, παρ. 16 του ως άνω νόμου)   στην   οποία   ρητά   αναγράφεται   η δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας

Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί, αλλά εκκρεμεί σχετική αίτηση, βεβαίωση κατάθεσης σχετικής αίτησης

9.Για του ιδρυτές Νομικά Πρόσωπα ημεδαπής

 • Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας.
 • Εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
 • Απόφαση Γ.Σ. στην οποία να αναφέρεται ότι η εν λόγω εταιρεία μπορεί να συμμετέχει στην υπό ίδρυση εταιρεία.
 • Για τις ΕΠΕ, απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σχετικά με τη συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία.
 • Για τις ΑΕ πιστοποιητικό νόμιμης  εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και απόφαση του ΔΣ για τη συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία.

10.Για τους ιδρυτές Νομικά Πρόσωπα αλλοδαπής

 • Καταστατικό που φέρει σφραγίδα της Χάγης επίσημα μεταφρασμένο ή θεωρημένο από προξενική αρχή, εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρείας (good standing), με διαδικασία apostille.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα με διαδικασία apostille.
 • Συμπληρωμένα από τον υπόχρεο τα έντυπα M3 και Μ7, προκειμένου να τους χορηγηθεί ΑΦΜ.
 • Πρακτικό Απόφασης της Συνέλευσης με μοναδικό θέμα την συμμετοχή της αλλοδαπής στην υπό σύσταση Ελληνικής.

Πατώντας στους αντίστοιχους συνδέσμους παρακάτω θα βρείτε το ΦΕΚ και τα πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. &. Ε.Ε. (Υπουργική Απόφαση ΑΔΑ: 6ΠΖΛ465ΧΙ8-Θ6Ρ).

Το Σωματείο Αλληλοβοήθειας αποτέλεσε ένα μεγάλο όραμα για το Επιμελητήριο Εύβοιας το οποίο πραγματοποιήθηκε μετά από μεγάλη προσπάθεια την 1η Νοεμβρίου 2004, με την έναρξη λειτουργίας του.

Το Σωματείο Αλληλοβοήθειας, περικλείει σαν ιδέα αλλά και ενσαρκώνει στην πράξη, το κοινωνικό πρόσωπο του Επιμελητηρίου Ευβοίας.

Αυτή η οικονομική βοήθεια δίνεται χωρίς να υπάρχει σχετική υποχρέωση από το Επιμελητήριο (δεν είναι ασφαλιστικό ταμείο, δεν εισπράττει ασφαλιστικές εισφορές) και αντλείται μέσα από την προσεγμένη οικονομική διαχείριση του Επιμελητηρίου.

Σωματείο Αλληλοβοήθειας
Μελών Επιμελητηρίου Εύβοιας

Επέλεξε Εύβοια

Επέλεξε Εύβοια

Go to Top